Dirigit a

 El programa està dissenyat per obtenir una formació sòlida en assessoria financera i gestió patrimonial. Per millorar les possibilitats professionals dels alumnes el programa ofereix una titulació pròpia de la UIB que segueix el programa d'Assessor Financer Europeu de la European Financial Planning Association (EFPA).

El curs permetrà obtenir una titulació acreditada per la CNMV, d'acord amb les exigències que figuren a l’apartat 8 de la guia tècnica 4/2017 de la CNMV, per el personal que assessora.

Per als treballadors en actiu el preu de la matrícula pot ser bonificada total o parcialment a través de la Fundació Estatal per a l'Ocupació (FUNDAE - abans Fundació Tripartita).

El programa és especialment adequat per:

  • Professionals del sector bancari i  financer que vulguin obtenir un títol que compti amb l'acreditació de la CNMV.
  • Professionals i alumnes que vulguin accedir al sector bancari / financer amb l'acreditació demandada per la CNMV al personal que es dedica a l'assessoria financera.
  • Professionals del sector bancari que vulguin especialitzar-se o actualitzar els seus coneixements en l'assessoria financera, gestió patrimonial, i banca privada. 
  • Alumnes que hagin superat 180 crèdits ECTS i titulats en Administració d'Empreses, Economia, Turisme, i Dret que volen descobrir oportunitats professionals en el sector financer. 
  • Professionals que exerceixen en àrees relacionades, com la comptabilitat o la fiscalitat, que vulguin adquirir noves competències per tal de millorar la seva projecció professional.