Cicle de conferències i taules rodones en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial

Organitzen: Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB i Fundació Universitat-Empresa.

Introducció

Dins del programa de Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial  de la UIB, enfocat a la preparació de l'acreditació de la CNMV pel personal que assessora, hem duit a terme nombroses taules rodones i conferències en Assessoria  Financera i Gestió Patrimonial. Amb caràcter periòdic, convidam a professionals experts  en activitats relacionades amb el postgrau (gestió de carteres, segurs, banca, etc.) per a que  ens transmetin des de un punt de vista pràctic les seves experiències, reflexions i opinions,  que serviran com a plataforma de debat entre els mateixos professionals i els assistents.  

A més, pretenem obrir el cicle a professionals que no cursin el postgrau amb l’objectiu de contribuir a la seva formació continua.

Les conferències i taules rodones que hem organitzat als darrers cursos són:

-Conferència a càrrec de Jesús Saurina Salas, director del Departament d'Estabilitat Financera del Banc de Espanya

Títol de la conferència: "La reestructuració del sistema bancari

-Taula rodona sobre el futur dels productes d'inversió i d'estalvi.

Participants:

 •  Don Antonio Reina, Banca March, Director de Desarrollo de Negocio de Banca Privada
 •  Don Enrique Marazuela Cejudo, BBVA, Director de Inversiones de Banca Privada de España y Portugal
 •  Don Javier Viani Desplats-Redier, Banco Santander, Director de Recursos de Santander España.

-Conferència  a càrrec de Francisco Javier Escribano Mesa, director de Tresoreria i Mercats de Capitals de la Banca March

Títol de la conferència: "Gestió de carteres de renda fitxa des de la tresoreria i el balanç"

-Conferència  a càrrec d'Alberto del Cid Picado, Director General i Director de l'Àrea Financera i de Medis de la Banca March

Títol de la conferència: "Els mercats financers i la banca"

-Taula rodona de gestió de carteres de renta fixa.

Participants:

 • Unai Ansejo Barra, analista i gestor de renda fixa als fons de pensions del Govern Basc.
 • Francisco Javier Escribano Mena, Banca March, Director de Tresoreria i Mercat de Capitals
 • Enrique Marazuela Cejudo. Director d' Inversions de Banca Privada de BBVA per Espanya i Portugal
 • Ignacio Sicre, BANIF, responsable de l'equip de gestió de renda fixa

-Taula rodona de gestió de carteres de renda variable.

Participants:

 • Jacinto Marabel Romo, BBVA, Responsable de la gestió de riscs associats a derivats de renda variable.
 • Gabriel Mir Pieras, La Caixa, Director de Banca Privada de la Territorial de Balears.
 • José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo, Banca March, Director General de March Gestió de Fons.

-Conferència  a càrrec de Guillem López Casasnovas, Conseller del Banc d'Espanya

Títol de la conferència: "El futur del negoci bancari"

-Taula rodona sobre estratègies d'inversió en la conjuntura actual: baixa inflació i tipus d'interès

Participants:

 • Banca March: Miguel Ángel García Muñoz, Director de March Asset Management.
 •  Banco Santander: Iván Fernández García, Senior Banker de Santander Private Banking
 •  BBVA: Enrique Marazuela, BBVA Patrimonios
 • La Caixa: Juan Manuel Alfaro Llovera, Director Senior de Banca Privada Àrea de Grans Patrimonis-Altium.