Descripció i objectius

 Cada vegada més entitats bancàries a Espanya i en la resta de la UE demanen personal qualificat en les tasques d'assessorament financer i planificació patrimonial. Lluny de convertir-la en una activitat en declivi, l'actual crisi financera ha posat de manifest la necessitat de les entitats de comptar amb professionals experts en aquestes matèries.

Aquest programa té per objecte formar aquests professionals i dotar-los dels coneixements necessaris perquè puguin exercir les tasques d'assessoria financera i gestió patrimonial d'acord amb els estàndards exigits a nivell internacional.

El temari és teòric i pràctic, ofereix una formació actualitzada i integral en assessoria financera i gestió patrimonial. El titol esta inclòs dins el llistat de títols i certificats que compleixen amb els requeriments de la CNMV dins l'apartat 8 de la Guia Tecnica 4/2017 de la CNMV pel personal que assessora . El mètode d'ensenyament és essencialment pràctic i es complementa amb xerrades i taules rodones de professionals de reconegut prestigi convidats al llarg del curs. Està pensat perquè els alumnes amb formació acadèmica en economia i administració d'empreses tinguin una visió compacta i pràctica dels coneixements requerits per obtenir l'acreditació de Assessor Financer Europeu, així com per complementar la formació en aquells aspectes més específics que no solen cobrir-se en les titulacions oficials. Per als alumnes sense aquesta formació acadèmica el programa s'ha dissenyat per adquirir els coneixements de forma pràctica i focalitzada. La formació es complementa amb la participació en el concurs borsari que organitza la Universitat de les Illes Balears i GVC-GAESCO, per oferir una visió pràctica de la problemàtica d'inversió tant operativament com estratègicament.

Els alumnes disposaran d' acces a aula virtual on disposaran de tot el material del curs, així com de videos formatius per aclarir els principals conceptes de cada modul