Professorat

Tot el professorat universitari compta amb la titulació de doctor, i amb amplia experiència docent i investigadora.

L’experiència docent és en cursos de finances en estudis de grau i postgrau, alguns destinats a la formació de professionals del sector bancari. En aquest àmbit destaquen el curs en Direcció i Gestió de l'Oficina Bancària organitzat pel Departament d'Economia de l‘Empresa de la UIB per a La Caixa (2001-2003) i el curs en Gestió d'Entitats Financeres organitzat pel mateix departament per a Sa Nostra (1998-2009).

L’experiència investigadora cobreix temes de microestructura de mercats de capitals, finances corporatives i també finances bancàries, amb publicacions en revistes científiques d’elevat impacte.

Direcció y Coordinació

Alfredo Martín Oliver (Doctor en Economia per la Universitat de Saragossa): És Professor Contractat Doctor en el Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB. Entre 2003 i 2011 va exercir d'economista titulat del Departament d'Estabilitat Financera del Banc d'Espanya. La seva recerca es centra en el sector bancari i ha estat publicada en revistes científiques d'àmbit internacional.

 

  

Bartomeu Pascual Fuster (Doctor en Economia per la UIB): És Professor Titular d'Universitat al Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB. La seva carrera docent i investigadora es centra en l'Economia Financera, tant des de la vessant dels mercats financers i el seu funcionament com de les fiances corporatives. Compta amb experiència de formació en postgraus dirigits a entitats financeres. Va ser coordinador del Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financer (2005-2007) de la Universitat d'Alacant, la UIB, la Universitat de Múrcia, i la Universitat Cardenal Herrera CEU.

Professors 

 

   Arnau Cañellas Mut: Inspector d'Hisenda. Delegat Especial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de les Illes Balears. Àmplia experiència docent com a professor associat d'assignatures de fiscal i tributari.

 

  

Bartolomé Deyà Tortella: És Professor Titular en el Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB, i Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid. Ha estat investigador visitant a la Universitat d’Arizona, i la seva recerca s’emmarca dins de les finances corporatives.

  

 

  Ivan J. Fernandez: Director de Patrimonis. Banca privada a Banco Santander, Balears. Membre de l’European Financing Planning Association-Espanya.

 

 

 

 

  Luis García Langa: Agent financer i responsable de la delegació de Palma GVC-Gaesco-Beka i director de formació de Aulafinanzas.com.

 

 

 

  Miquel Àngel Grimalt Trobat: Director adjunt territorial Banca privada a Banco Santander, Balears. Membre de l’European Financing Planning Association-Espanya.

 

 

 

 

Gonzalo Lozano Arnica: És Professor Titular de Universitat en el Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB, i Doctor en Economia per la Universitat de las Illes Balears. Va ser codirector del curs en Gestió d’Entitats Financeres organitzat per a Sa Nostra. És el responsable del concurs de borsa que organitzen la UIB i el grup GVC-GAESCO.

 

 

 

M. Magdalena Massot Perelló: És Professora Titular de Universitat en el Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB, i Doctora en Economia per la Universitat de las Illes Balears. La seva recerca es centra en els mercats de renda fixa.

 

 

 

  

  Julia Fernández Cachafeiro:Inspectora d’Hisenda. Administradora de l'Administració de Palma de Mallorca de l'Agencia Tributaria.

 

 

 

Antoni Vaello Sebastià: És Professor Contractat Doctor en el Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB, i Doctor en Finances Quantitatives per la Universitat del País Basc. Ha estat investigador visitant a la Anderson School of Management de la Universitat de Califòrnia. Els seus temes d’investigació es centren en la valoració d'actius derivats i la remuneració de directius.

 

  

  Antonio Vázquez Gómez: Responsable de Formació MAPFRE Baleares, amb experiència anterior al departament de selecció de personal d’Endesa i consultor financer i responsable comercial de MAPFRE vida.