Programa del curs

 

La formació presencial es completarà amb conferències i taules rodones de professionals altament especialitzats. Per a la pràctica es compta amb aules d'informàtica i l'accés a les bases de dades en línia del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB; SABI (amb dades comptables d'empreses espanyoles i portugueses) i Thomson One Banker (amb dades financeres d'empreses cotitzades en els principals mercats financers del món, i del mercat de divises i de tipus d'interès).

 

 

Matèries de la formació presencial

La formació presencial es distribueixen entre 9 matèries:

Matèria Durada
Assessorament i Planificació Financera      7 hores
Instruments i Mercats Financers    70 hores
     Factors Macro 3.5 hores
     Fonaments d'Inversió 14 hores
     Sistema Financer 7 hores
     Renta Fixa 10.5 hores
     Renta Variable 14 hores
     Divises 3.5 hores
     Actius Derivats 17.5 hores
Gestió de Carteres    35 hores
Fons i Societats d'inversió    21 hores
Assegurances 10.5 hores
Pensions i Planificació de Jubilació 17.5 hores
Planificació Immobiliària      7 hores
Fiscalitat de les Inversions 24.5 hores
Legislació, Normativa i Ètica     7 hores