Programa del curs

 

La formació presencial es completarà amb conferències i taules rodones de professionals altament especialitzats. Per a la pràctica es compta amb aules d'informàtica i l'accés a les bases de dades en línia del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB; SABI (amb dades comptables d'empreses espanyoles i portugueses) i Thomson One Banker (amb dades financeres d'empreses cotitzades en els principals mercats financers del món, i del mercat de divises i de tipus d'interès).

Els alumnes disposaran d' acces a aula virtual on disposaran de tot el material del curs, així com de videos formatius per aclarir els principals conceptes de cada modul 

 

Matèries de la formació presencial

La formació presencial es distribueixen entre 9 matèries:

Matèria Durada
Assessorament i Planificació Financera      7 hores
Instruments i Mercats Financers    70 hores
     Factors Macro 3.5 hores
     Fonaments d'Inversió 14 hores
     Sistema Financer 7 hores
     Renta Fixa 10.5 hores
     Renta Variable 14 hores
     Divises 3.5 hores
     Actius Derivats 17.5 hores
Gestió de Carteres    35 hores
Fons i Societats d'inversió    21 hores
Assegurances 10.5 hores
Pensions i Planificació de Jubilació 17.5 hores
Planificació Immobiliària      7 hores
Fiscalitat de les Inversions 24.5 hores
Legislació, Normativa i Ètica     7 hores