Joc de Borsa GVC-GAESCO i Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB


Amb l'objectiu que els alumnes tinguin una visió de primera mà de la problemàtica amb la qual es troben els inversors als quals han d'assessorar, aquests han de participar en el Concurs de Borsa que organitzen el Departament d'Economia de l'Empresa UIB i el grup GVC-GAESCO en unes condicions adaptades al programa de formació. Aquest concurs és especialment útil per als objectius d'aquest postgrau, ja que incideix en el tractament òptim de la combinació rendibilitat - risc. El control i la gestió del risc és una de les facetes importants que ha de manejar un assessor financer i patrimonial.